Fagertun er et privat sykehjem. Gunn og Eivind Seigerud eier og drifter stedet. Familien har drevet sykehjem på stedet fra 1965.


Sykehjemmet ligger idyllisk til ved Jarenvannet på Hadeland. Det er kun 33 plasser, og vi legger vekt på en hjemmekoselig atmosfære.

logo

Trygt og trivelig!

Uteområdene

Vi har vanlige sykehjemsplasser, skjermede plasser og forsterkede plasser. I tillegg har vi individuelle og tilpassede plasser i sykehjem eller i egen leilighet.


Vi har foretatt en omfattende rehabilitering og modernisering av hele sykehjemmet de siste årene. Første byggetrinn ble ferdigstilt august 2012, mens andre byggetrinn ferdigstilles oktober 2016.


Vi kan tilby nye, lyse og innbydende rom med eget bad til alle.


Vi er en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo kommune. Alle som blir innvilget fast plass i sykehjem i Oslo kan velge å bo her på Fagertun. Vi samarbeider også med andre kommuner, og tar også imot private når vi har kapasitet.


Vi scorer høyt i bruker- og pårørendeundersøkelser som blir gjort hvert år gjennom helse og velferdsetaten i Oslo kommune.