Kontakt oss

Vi har spesialkompetanse i forhold til pasienter som har sammensatte behov innen psykiatri/ somatikk/ demens. Vi har også mye erfaring og kompetanse i forhold til personer med tidligere rusproblmatikk og senvirkninger av dette. Plassene vi tilbyr kan tilpasses den enkelte i forhold til botilbud/avdeling og bemanning.

 Vi tar også imot pasienter med behov for medisinsk oppfølging hele døgnet og rehabiliteringspasienter – korttid og langtid.  Ta kontakt!

Detaljert kontaktinformasjon

Tlf Fagertun : 613 39730

Fax Fagertun: 613 39741

Mail: sykepleie@fagertun-sykehjem.no

Kontakt angående lønn/administrativt

Eivind Seigerud: 951 05 008

Mail: kontor@fagertun-sykehjem.no

Kontakt angående plasser

Gunn Seigerud: 951 89 727

May Kjersti Faafeng: 951 71 132