Tjenestetilbud

Omsorg og medmenneskelighet:

Hver enkelt må bli sett og få en best mulig hverdag med gode opplevelser. Vi tilbyr aktiviteter og tilstelninger med vektlegging på interesser, årstider og mestring for den enkelte. Vi prøver å gjenskape det som foregår utenfor sykehjemmet og er veldig gode på å feire det som feires kan.

Vi tilbyr hyggelig fellesskap og atmosfære. Vi jobber for at alle får mulighet til å delta i samtaler og får sosial kontakt gjennom dagen. Fellesarealene er lite institusjonspreget og hjemmekoselige og vi har nydelig utsikt over hagen fra stuene og verandaen vår.

Humor er viktig på sykehjem – en god latter forlenger livet!

Måltidene er også veldige sentrale på Fagertun. Med hjemmelaget mat, hyggelige omgivelser og trygg atmosfære blir måltidene noen av dagens høydepunkt hos oss. Vi har en hyggelig spisesal der de som ønsker spiser sammen.

Vi tilbyr individuelt tilpasset tilbud

Alle får sin egen ansvarlige sykepleier på Fagertun. I samarbeid med pasient og/eller pårørende utarbeider vi tiltaksplaner som beskriver pleie, omsorg og aktiviteter som skal gjennomføres i det daglige.

Ansvarlig sykepleier har også et spesielt ansvar for å følge opp den enkelte i det daglige og være ett bindeledd til pårørende.

Det er tilbud om dialogmøter ved innkomst og deretter to ganger i året. På disse møtene deltar kontaktperson og i tillegg lege, fagarbeidere, fysioterapeut og leder ut fra hver enkeltes behov for tjenester.

Vi har forskjellige typer plasser, men vi er fleksible og kan tilby tilrettelegging ut fra varierende behov under oppholdet. Selv om man er på skjermet kan man på gode dager være i fellestuene på ordinær avdeling og motsatt.

Medisinsk oppfølging

Vi har moderne lokaler, hjelpemidler og medisinsk utstyr hos oss. Tilynslegen jobber hos oss i 50% stilling. Vi har høyt kvalifisert personale, sykepleiere og fagarbeidere, som følger opp det medisinske i det daglige. Vi har sykepleiere på vakt gjennom hele døgnet – hele uka. Fysioterapeuten jobber 100 %, og jobber med behandling, rehabilitering og forebygging.

Trygge rammer og forutsigbarhet

Vi er gode på å holde avtaler og følge planer. Hver dag opplyser vi om dagens meny og fellesaktiviteter man kan delta på. Noen har sin egen dagsplan som vi følger opp. Det er stabilt personale og det er trygt når det er kjente ansikter som yter omsorgen og behandlingen. Forutsigbarhet gir trygghet, og dette er noe vi er veldig bevisste på!

Aktiviteter individuelt og i gruppe hver dag

Vi har tro på at gode opplevelser gir økt livskvalitet. Vi har fellesaktiviteter hver dag, også i helgene. Eksempler på fellesaktiviteter:

Vi har også samarbeid med kor, korps, barnehage, diakon og de kommer jevnlig på besøk til oss.

Mange trives ikke så godt i gruppe og vi har også tilbud om individuelle aktiviteter hver dag. Det kan være kjøretur, utføring av praktiske oppgaver, bistand rengjøring av rom, gåturer, spillekort, se i album, lese mm.

Samlet oversikt over plasser vi kan tilby:

Søknad og betaling

Avtale om plass må gjøres via kommune eller bydel. Oppholdet betales da av kommune eller bydel. Man betaler da vederlagstrekk (egenandel) som trekkes av inntekt/ trygdeytelser hver mnd.

Ved privatopphold får man ikke dekket noe og må betale hele døgnprisen selv.

Pris på forespørsel.

Vi er der for deg

Kontakt oss

Har du spørsmål angående tilbud, pris, eller noe annet? Ta kontakt!