Pårørende

Besøk

Det er viktig for oss at pårørende føler seg velkomne på Fagertun. Vi tilbyr enkel servering til alle som ønsker det når de kommer på besøk. Vi har egen cafe der det er mulig å sitte under besøk. Vi har også flere stuer, spisesal, og fine uteområder hvor pårørende kan sitte i ro og fred.

Vi er opptatt av at alle blir sett når de kommer, og vi er åpne for å bistå etter behov. Det er bare å spørre om det er noe du lurer på under besøket. Vi har ikke faste besøkstider, men du kan gjerne ringe å avtale dagen før.

Samarbeid

Ønsker dere samtale med ansvarlig sykepleier og/eller lege er det fint om dette avtales på forhånd.

Ved innkomst tilbyr vi samtale dersom pasienten selv ikke har innvendinger i mot dette. Vi ønsker at pårørende er delaktige i tilbudet vi gir, og trenger ofte opplysninger i forhold til vaner og tidligere liv dersom beboer ikke selv kan formidle dette.

Alle som bor på Fagertun får sin egen ansvarlig sykepleier som er hovedansvarlig for å følge opp under oppholdet, dette er også for å få ett best mulig samarbeid og kontinuitet i kommunikasjonen med pasient og pårørende. Det utarbeides også en plan for den pleien og omsorgen vi gir, og som vi gjerne vil at pasient og/ eller pårørende er delaktige i under utarbeidelse og oppdateringer underveis.

Dersom du som pårørende har spørsmål, kan du ringe vakttelefonen å spørre etter kontaktpersonen dersom du ønsker det. Alle ansvarsvaktene som besvarer telefonen vil også ha oversikt og kan svare på spørsmål du måtte ha, eller sette over til noen som kan svare på spørsmål. Man kan også skrive mail til lederne (bruk mailadresse i kontaktinformasjon).

Verdt å vite

  1. To ganger i året har vi dialogmøter der pårørende blir invitert til samtale ( se mer om dette under tjenestetilbud).
  2. Viktig informasjon og aktivitetsplan for kommende uke sendes ut på mail hver mandag for de som ønsker å motta dette.
  3. Det er rom for å møblere rommene med private møbler dersom de er hensiktsmessige. Personlige bilder og eiendeler er det mulig å ta med. Vi setter også pris på album som vi kan bla i sammen med beboer når dere ikke er her.
  4. Alt privattøy må merkes, og det er fint om pårørende kan være behjelpelig med dette når det kjøpes inn nytt tøy (merk f. eks midlertidig med merkepenn).
  5. Måltider kan bestilles dagen i forveien på vår vakttelefon.
  6. Faste måltider. Frokost 9, lunsj 11.30, middag 14, kaffe 16, kveldsmat
  7. Vi har eget brukerråd der pårørende er representert. Det avholdes fire møter i året. Referatet sendes de øvrige pårørende.
  8. Vi har fire fester i året der pårørende blir invitert: Påskelunsj, sommerfest, høstfest og julebord.
  9. To ganger i året har vi egne pårørendemøter med tema/undervising.

Vi er der for deg

Kontakt oss

Har du spørsmål angående tilbud, pris, eller noe annet? Ta kontakt!