Visjon

Historien bak:

Det har vært sykehjem på Fagertun siden 1965. Det var foreldrene til nåværende eier som startet opp med sykehjemsdrift for Oslo kommune. I utgangspunktet var stedet en landbrukseiendom. Fra 1917 ble det pensjonatdrift: Frk Koch’s pensjonat.historie2
historie3

Målsetting og Visjon:

Fagertun Sykehjem - Trygt og trivelig!

Beboerne og pårørende skal føle seg trygge på at de som bor på Fagertun har det bra! Det skal være god individuell omsorg og oppfølging. For å få dette til er det viktig at beboerne, pårørende og personalet samarbeider for det beste for beboeren.

Vår filosofi er at det skal være hjemmekoselig, gjestfritt og så lite institusjonspreget som mulig. Ja- ikke så ulikt et pensjonat !Trivsel er viktig både for beboere, pårørende og ansatte.

Stabilt og høyt kvalifisert personale sørger for høy faglig standard, kontinuitet og gjenkjennelse. Vi synes det er viktig at livet på sykehjem gjenspeiler det livet beboeren hadde før flytting til sykehjemmet. Turer ut, aktiviteter ut fra interesser og servering av kaffe og noe å spise til alle som kommer på besøk er eksempler på dette.

Vi ønsker også impulser utenfra, og vi har besøk av skoler, barnehager, frivillige, kor og andre. Dyr er også naturlig å omgås for mange, og det skaper stor glede. Vi har kanin, høner, hund og katter på sykehjemmet. Dessuten er sykehjemmet omgitt av vakker natur og mange muligheter som vi er flinke til å bruke i det daglige.

Bringebær

Kaffe

Dyr(Høner)

Julefeiring

Terapihund