Tjenestetilbud

Tjenester

Personale

Vi kan tilby høyt kvalifisert personale i forhold til beboergruppa.

 • Vi har ansatt sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleierstudenter, helsefaglærlinger og assistenter.
 • Det er sykepleiere på hver vakt gjennom hele døgnet.
 • Fast tilsynslege med fast kontortid (Kan også gjøres avtale utenom dette).
 • Fysioterapeut i 80% stilling.
 • Ergoterapeut 20% stilling (Én dag i uka).
 • Aktivitører (Hver dag, også helger og høytider).
 • Tre kokker og lærling på vårt eget kjøkken.
 • Renholder
 • Beboeransvarlig
 • Fast frisør på fastsatte dager (ca hver 14. dag).
 • Fast fotpleier som kommer til sykehjemmet fire ganger i året, samt ved behov

Avdeling

Vi har delt beboerne inn i grupper. Det er alltid en navngitt ansatt som har hovedansvaret for oppfølgingen gjennom hele vakta. En gruppe består vanligvis av 4-6 beboere. Vi har sykehjemsplasser fordelt over to etasjer. I andre etg på sykehjemmet er det ordinære rom og i tillegg en egen skjermet enhet (Rånåsen). Vi har to anneks i hagen med henholdsvis tre og fem plasser. På alle vakter er det en sykepleier som har hovedansvaret – ansvarssykepleier.


Individuell oppfølging

Alle vil få utarbeidet sin egen plan(-er) slik at hjelpen blir målrettet og individuell. Alle beboere får sin egen kontaktperson/primærkontakt og ansvarlig sykepleier ved innkomst.


Aktiviteter

Vi legger stor vekt på aktiviteter både individuelt og i gruppe, inne og ute. Vi setter opp aktivitetsplan for hver uke. Denne står oppslått på stua og på hver avdeling. Vi har noen faste tilbud som fellestrim, terapihunder, bingo, allsang, reminisensgrupper, strikkeklubb, hobbygrupper, turgrupper og gutteklubb. Aktivitetene ellers blir lagt opp etter årstid, ønsker og interesser. Vi samarbeider bl.a. med skoler, barnehager, korps, sangkor, biblioteket og kulturskolen. Vi har aktivitør hver dag i tillegg til personale som har individuell aktivisering. En hel dag i uka har vi besøk av terapihunder som er opplært til dette.

Vi har også egne dyr på sykehjemmet som vi omgås aktivt i det daglige. Vi har kanin, høner, katt og hund. Stell og kos omkring dyra gir mange gode øyeblikk. I sansehagen utenfor sykehjemmet er det mye å se, lukte og smake på. Vi bruker hagen aktivt etter årstidene. Uteområdene våre er store og tilrettelagte. Vi er mye ute når vær og føre tillater det.

Vi har kiosk som er åpen tre dager i uka. Alle får påminnelser om åpningstider for denne på aktuelle dager. Her har vi kjeks, pastiller, sjokolade (også sukkerfrie alternativer), brus og toalettartikler mm.

Vi har vår egen kafe der vi har kafedager som et tilbud til alle beboerne. I tillegg er kafeen et tilbud til pårørende i helger og høytider. Der kan man koke kaffe og forsyne seg med hjemmebakte kaker helt gratis.

Fysioterapeuten har fellestrim tre dager i uka og individuell trening ute og inne. Alle som ønsker får tilbud om fysioterapi.


Kjøkken

Vi har eget kjøkken der vi produserer all mat. Kjøkkenet er på mange måter sykehjemmets hjerte. All mat blir laget fra bunnen av. Vi har hjemmelagd brød og kaker daglig. Man har alltid to eller flere alternativer til middag og vi benytter oss ofte av buffet både til middag og de andre måltidene. Man kan da velge selv det en har mest lyst på.

Det serveres fire faste måltider hver dag og mellommåltider i tillegg. Nærheten til kjøkkenet gir mulighet for individuelle tilpasninger og god oppfølging i forhold til ernæring. Ikke minst blir sykehjemmet fylt av de deiligste dufter når det nærmer seg ett måltid.

Vi har temaaften hver onsdag kveld. Det kan være f. eks. være: Rekeaften, Mexicansk aften, Pølsefest, ost og vin. Dette er et veldig populært tiltak. Meny blir hengt opp for hver uke på alle avdelinger og på stua.


Pårørende

Vi ønsker et godt samarbeide med pårørende. Alle skal føle seg velkomne. Vi serverer derfor kake og kaffe til alle besøkende.

Ved innkomst ønsker vi en nettverkssamtale med pårørende og evt. beboer der dette er hensiktsmessig. Dette for å belyse ønsker, forventninger og mål for oppholdet. En del praktiske ting er det også viktig å få klarlagt.

Oppfølgingssamtaler tilbys ved behov minimum en gang årlig. Vi setter da opp forslag til tidspunkt.

Det arrangeres minimum fire tilstelninger i året der pårørende blir invitert. Det er også anledning til å delta på fellesaktiviteter eller andre arrangementer på huset etter ønske.

Pårørende blir også invitert på bursdag til sine. Det blir da sendt ut invitasjon i forkant.

Det er også mulig å kjøpe mat til måltidene. Fint om det gis beskjed dagen før.

Vi har også vår egen informasjonsavis: Fagertunposten, som sendes ut minimum fire ganger i året.

Aktivteter Dans

Aktivteter

Aktiviteter med terapihund

Matlaging

Kafe

Dekket bord