Plasser

Vi er en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo kommune. Alle som blir innvilget fast plass i sykehjem i Oslo kan velge å bo her på Fagertun. Vi samarbeider også med andre kommuner, og tar også imot private når vi har kapasitet.


Plasser vi tilbyr:

  • Somatiske plasser.
  • Skjermede plasser.
  • Forsterket skjerming (med x ant timer i ekstraressurs).
  • Individuelle og tilpassede plasser i sykehjem eller leilighet.
  • Avlastningsplasser i sykehjem.
  • Psykiatri plasser i egen leilighet.

Vi kan tilby både langtids- og korttidsplasser.


Hvordan søke plass?

Dersom en skal få oppholdet dekket, og kun betale egenandel, må man gå gjennom den kommunen en bor i. De som bor i Oslo må henvende seg til den enkelte bydelen.

Private kan ta direkte kontakt med oss.


Priser og kostnader

Egenandeler:

For langtidsplass Langtidsplass i sykehjem blir man belastet i henhold til gjeldende bestemmelser i «Forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester av 15.12.2011 nr 1349».

Dette innebærer at man betaler 75 % av årlige inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp. For annen inntekt trekkes det 85%.

I vederlaget for langtidsopphold inngår dekning av opphold, mat, medisiner, foruten tjenester som legetjeneste, fysioterapi, sykepleietjeneste og tannbehandling.


Korttidsplass koster 137 kr pr døgn. Dette gjelder de første 60 dagene i hvert kalenderår. Hvis det overstiger 60 døgn i ett kalenderår kan kommunen kreve vederlag for langtidsopphold (se over).

I vederlaget for langtidsopphold inngår dekning av opphold, mat, medisiner, foruten tjenester som legetjeneste, fysioterapi, sykepleietjeneste og tannbehandling.


Private plasser Avhenger av hjelpebehovet. Ta kontakt for ca. pris pr døgn.

Uteplass

Dekorasjoner Korridor

Uteområde

Inngang Blomster